Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van AquaFauna Pekela. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AquaFauna Pekela.

De op deze website getoonde informatie wordt door AquaFauna Pekela met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. AquaFauna Pekela behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel AquaFauna Pekela alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is AquaFauna Pekela niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van AquaFauna Pekela, welke geen eigendom zijn van AquaFauna Pekela, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van AquaFauna Pekela. Hoewel AquaFauna Pekela uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door AquaFauna Pekela worden onderhouden wordt afgewezen.

AquaFauna Pekela sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Marianne Wesdorp