Klantenkaart

Wij gaan stoppen met de spaarpas, wij gaan zelf een ander spaarsysteem maken. U kunt de spaarpas/punten inleveren tot 20 september 2021!

AquaFauna Pekela spaarpas.


De hieronder vermelde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de spaarpas van AquaFauna Pekela vijver-& aquariumcentrum en het hierbij behorende spaarprogramma.

Het spaarprogramma beloont uw bestedingen bij AquaFauna Pekela, Holland Marsh 29-a, 9663 AV te Nieuwe Pekela.
Op het spaarprogramma zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET SPAARPROGRAMMA

1. Spaarprogramma spaarpas
U als vaste klant van AquaFauna Pekela, kan in het bezit komen van een spaarpas (spaarkaart) door € 2,00 borg in te leggen om deel te nemen aan ons spaarprogramma. Op de spaarpas staat een streepjescode waar uw gegevens aan gekoppeld zijn die wij hebben ingevoerd. U kunt sparen als u bij AquaFauna Pekela een product uit het assortiment koopt. Een aankoop waarbij u punten spaart heet een transactie. Punten zijn de eenheden waarin het tegoed op de pas word uitgedrukt. Bij iedere aankoop van 1 euro ontvangt u 1 spaarpunt.
U ontvangt geen spaarpunten bij afgeprijsde artikelen, artikelen die gebruikt zijn, en
speciaal gemaakte offertes en of andere acties.

2. Deelnemen aan het spaarprogramma
Iedere vaste klant met een (post)adres in een land behorende tot de Europese Unie kan meedoen aan het spaarprogramma. U geeft dan ter plekke uw gegevens aan ons en wij voeren uw gegevens dan in de computer. Uw gegevens worden dan aan uw pasnummer gekoppeld. AquaFauna Pekela verzoekt u adreswijzigingen direct door te geven aan haar postadres.

3. Punten spaarpas
a. AquaFauna Pekela bepaalt zelf een drempelbedrag waarover u punten ontvangt. Wanneer u een aankoop waarover u punten heeft ontvangen ongedaan maakt, dan wordt het op deze aankoop betrekking hebbende aantal punten van uw pas geboekt. U moet dan uw pas aan de medewerker van AquaFauna Pekela verstrekken. AquaFauna Pekela heeft het recht om op sommige artikelen geen punten te verstrekken bijvoorbeeld omdat dit wettelijk niet is toegestaan.
b. Wanneer u bijvoorbeeld voor €. 50,00 = 50 Punten heeft gespaard kunt u deze verzilveren bij AquaFauna Pekela. De verzilvering kan alleen geschieden door het bedrag te besteden bij AquaFauna Pekela in Nieuwe Pekela.
c. De wijze waarop de punten kunnen worden besteed, de wijze van verzilvering en het aantal weg te geven punten kan gewijzigd worden. U wordt van zo’n wijziging vooraf op de hoogte gebracht door AquaFauna Pekela.
d. De spaarpas blijft eigendom van AquaFauna Pekela en moet op verzoek aan haar worden teruggegeven.
c. Punten kunnen alleen bijgeschreven worden, bij overhandiging van de spaar-pas als u een aankoop doet. Punten kunnen niet later worden bijgeschreven.

4. Overdracht of volmachtverlening
De gespaarde punten op de pas kunnen ook overgeboekt worden naar een andere pas van een familielid of kennis.


5. Uitsluiting aansprakelijkheid
a. AquaFauna Pekela is niet aansprakelijk voor:
1. de gevolgen van gebruik van de pas ed.
2. de gevolgen die ontstaan uit diefstal van de pas.

6. Beëindiging deelname
a. U kunt stoppen met het spaarprogramma wanneer u wilt. Indien u geen punten meer wenst te sparen dan kunt u de pas bij AquaFauna Pekela inleveren en u ontvangt uw borg van € 2.00 terug. Wanneer u aangeeft te stoppen dan worden uw persoonsgegevens vernietigd en vervallen de gespaarde punten.
b. Als u onvolledige of onjuiste informatie doorgeeft aan AquaFauna Pekela, zal onder voorbehoud van al haar rechten, uw deelname aan het spaarprogramma onmiddellijk beëindigd worden.
Dit geldt ook als u zich niet houdt aan deze voorwaarden of iets doet of nalaat waardoor schade ontstaat of kan ontstaan voor AquaFauna Pekela.

7. Beëindiging spaarprogramma
AquaFauna Pekela mag het spaarprogramma beëindigen. Als dit gebeurt, krijgt u de waarde van de punten op uw pas vergoed.

8. Persoonlijke gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie die word gehouden door AquaFauna Pekela. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de verplichtingen jegens u na te komen, voor het opsporen en voorkomen van fraude, het doen van marktonderzoek en om u te kunnen informeren over producten en diensten en het doen van aanbiedingen.
Indien u wenst dat uw persoonlijke gegevens niet gebruikt worden voor reclame-uitingen het doen van aanbiedingen etc. dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan AquaFauna Pekela.

9. Correctiemogelijkheid
Indien u constateert dat er fouten of vergissingen zijn gemaakt bij het bij –of afboeken van punten op de spaarpas kan tot correctie worden overgaan en bent u verplicht ten onrechte ontvangen punten terug te zenden respectievelijk het onterecht ontvangen bedrag terug te betalen.

10. Overdracht
AquaFauna Pekela is bevoegd haar rechten en verplichtingen jegens de spaarder in het kader van een overdracht van het -concept over te dragen aan respectievelijk te doen overnemen door een derde, met welke overdracht respectievelijk overname de spaarder instemt.

11. Overzicht van telling punten.

Bij iedere besteding van € 1.00 euro ontvangt u 1 punt, iedere punt heeft een
waarde van €0.03 ( zegge, drie eurocent. )
U ontvangt geen spaarpunten bij afgeprijsde artikelen, artikelen die gebruikt zijn, en
speciaal gemaakte offertes.
Voorbeeld punten telling:
-Aankoop € 10.00 = 10 punten
-Aankoop € 45.00 = 45 punten
-Aankoop € 29.95 = 29 punten


12. Slotbepaling
AquaFauna Pekela mag deze algemene consumenten voorwaarden wijzigen. Zij zal u hierover vroegtijdig informeren. Op het spaarprogramma en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.